Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz application category

term
Application category
termín
kategorie aplikace
definition

basic sub-function within the set of functionality for vehicle navigation and traveller information system applications

NOTE ISO TS 17931 identifies six application categories: positioning; route planning; route guidance; map display; address location; services and POI information access.

definice

základní podfunkce v rámci funkční množiny aplikací vozidlových navigací a systémů cestovních informací

POZNÁMKA 1 k heslu ISO TS 17931 rozlišuje šest kategorií aplikací: nastavení polohy, plánování cesty, navádění na trasu, zobrazení mapy, přiřazení adresy, služby a přístup k informacím o bodech zájmu (POI).

standard (extrakt)