Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz approval authority

term
approval authority
termín
schvalovací orgán
definition

regulatory organization (usually independent) which conducts approval and ongoing audit for service providers on behalf of a jurisdiction

definice

<TARV> obvykle nezávislý orgán pro schvalování a audit poskytovatelů služeb

standard (extrakt)