Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz behaviour

term
behaviour
termín
chování
definition

collection of actions with a set of constraints on when they may occur

definice

soubor činností s množinou omezení, za kterých mohou tyto činnosti nastat

standard (extrakt)