Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz certificate

term
certificate
termín
certifikát
definition

security credential containing information used to verify the identity of the source of the credential, e.g. a manager certificate is sent by the manager of an application to the OBE/WAE and is used by the AME to authenticate the manager; Authentication of the manager is required for further access to the AME

definice

bezpečnostní pověření obsahující informace používané k ověření identity zdroje pověření

POZNÁMKA 1 k heslu Například certifikát správce je vyslán správcem aplikace do OBE/WAE a je použit v AME k autentizaci správce; další přístup k AME vyžaduje autentizaci správce.

standard (extrakt)