Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz certification

term
certification
termín
certifikace
definition

formal affirmation that an applicant has satisfied all the requirements for appointment as a service provider

definice

<TARV> formální potvrzení, že žadatel splnil všechny požadavky pro jmenování poskytovatelem služby