Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz channels

term
channel
termín
kanál
definition

information transfer path

definice

cesta určená pro přenos informací

standard (extrakt)
term
channel
termín
kanál
definition

for DSRC, a channel is indicated by reference to the downlink centre frequency of one up to four frequency bands with 5 MHz width each

definice

<DSRC> přenosové pásmo o šířce 5 MHz, označené odkazem na svůj střední downlink kmitočet

standard (extrakt)