Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz chování

termín
chování
term
behaviour
definice

soubor činností s množinou omezení, za kterých mohou tyto činnosti nastat

definition

collection of actions with a set of constraints on when they may occur

standard (extrakt)