Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz class

term
class
termín
třída
definition

<UML> description of a set of objects that share the same attributes, operations, methods, relationships, and semantics

definice

<UML> popis množiny objektů, které sdílejí stejné atributy, vztahy a sémantiku

standard (extrakt)