Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz client

term
client
termín
klient
definition

computer or application which requests and accepts data from a server computer or application using some kind of protocol

definice

počítač nebo aplikace, které vyžadují a přijímají data z počítačového serveru, nebo aplikace využívající některý druh protokolu

standard (extrakt)