Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz components

term
component
termín
komponenta
definition

any piece of hardware and/or software that performs one or more functions in the IFM

definice

jakákoliv část hardwaru a/nebo softwaru, která provádí jednu nebo více funkcí

standard (extrakt)