Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz connection

term
connection (Service Pattern MODEL)
termín
přípoj (MODEL diagramu služby)
definition

the physical (spatial) possibility for a passenger to change from one public transport vehicle to another to continue the trip, determined by two SCHEDULED STOP POINTs; different times may be necessary to cover the link between these points, depending on the kind of passenger

definice

fyzická (prostorová) možnost pro cestující přestoupit z jednoho veřejného dopravního prostředku na jiný, aby mohli pokračovat v jízdě, stanovená dvěma PLÁNOVANÝMI ZASTÁVKOVÝMI BODY; mohou být potřeba různé doby pro přechod mezi těmito dvěma body, v závislosti na mobilitě cestujícího

standard (extrakt)