Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz consignment

term
consignment
termín
zásilka; dílčí zásilka
definition

separately identifiable amount of goods items available to be transported from one consignor to one consignee via one or more modes of transport and specified in one single transport document

definice

samostatně identifikovatelné množství položek zboží připravených k přepravě od jednoho odesilatele jednomu příjemci jedním nebo více druhy dopravy a specifikované v jednom přepravním doklad

standard (extrakt)