Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz container

term
container
termín
kontejner
definition

receptacle for the transport of goods, especially one readily transferable from one form of transport to another

definice

nádoba (schrána) na přepravu zboží, zejména taková, již lze snadno přeložit z jednoho druhu přepravy na jiný

standard (extrakt)