Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz contents

term
content
termín
obsah
definition

<XML> all data between the start tag and end tag of an element

NOTE 1 to entry: Content may be made up of mark-up characters and character data.

definice

všechna data mezi počátečním a koncovým tagem prvku [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu Obsah může být vytvořen z vyznačených znaků a textových dat.

standard (extrakt)