Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz data elements

term
data element
termín
datový prvek; datový element
definition

some single unit of information of interest (such as a fact, proposition, observation, etc.) about some (entity) class of interest (e.g. a person, place, process, property, concept, association, state, event, etc.) considered to be indivisible in a particular context

definice

jakákoliv samostatná jednotka informace (jako je fakt, předpoklad, pozorování atd.) vztahující se k třídě entit (například osoby, místa, postupy, vlastnosti, koncepty, asociace, stavy, případy)

POZNÁMKA 1 k heslu Datový prvek je považován za nedělitelný v jednotlivých souvislostech.

standard (extrakt)