Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz data model

term
data model
termín
datový model
definition

description of the organization of data in a manner that reflects an information structure

NOTE See also information model.

definice

popis uspořádání dat způsobem, který odráží strukturu informace

standard (extrakt)
14817
term
data model
termín
datový model
definition

graphical and/or lexical representation of data, specifying their properties, structure, and interrelationships

definice

grafický a/nebo lexikální popis uspořádání dat, který popisuje jejich vlastnosti, strukturu a vzájemné vztahy