Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz data packet

term
data packet
termín
datový paket
definition

entity of data that can be sent between end-application systems in order to exchange information

NOTE A data packet relates to the Application Layer of the OSI stack and may be broken into several pieces by lower layer protocols.

definice

datová entita, kterou lze posílat mezi systémy koncových aplikací pro výměnu informací

POZNÁMKA 1 k heslu Datový paket se váže k aplikační vrstvě modulu OSI a může být rozebrán na několik částí protokoly nižších vrstev.

standard (extrakt)