Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz definition

term
definition
termín
definice
definition

<XML> enable elements and attributes with specific names and types (both simple and complex) to appear in document instances

definice

<XML> nástroj, který umožní, aby se elementy a atributy se specifickými názvy a typy (jednoduché a komplexní) objevily v instancích dokumentu

standard (extrakt)