Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz delivery

term
delivery – SIRI
termín
doručení
definition

a message or message sequence sent from the Producer to the Consumer to return payload content, either in immediate response to a Request, or sent asynchronously when a Notification Producer determines that the conditions of a Subscription are satisfied

definice

<SIRI> zpráva nebo sekvence zpráv zaslaná od producenta k uživateli obsahující užitná data, a to buď jako bezprostřední odpověď na požadavek, nebo poslaná asynchronně, když producent notifikace stanoví, že podmínky subskripce jsou naplněny

standard (extrakt)