Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz destination node

term
destination node
termín
konečný uzel
definition

node at the end of the link toward which travel takes place

NOTE See also origin node, “from” node, “to” node, source node, and target node. When a link is travelled in the direction of topological orientation, the destination node is the “to” node. When it is travelled in the direction opposite topological orientation, the destination node is the “from” node.

definice

jeden ze dvou uzlů na koncích trasy, ke kterému se na cestě míří

POZNÁMKA 1 k heslu Pokud se po trase jede ve směru topologické orientace, je konečný uzel uzlem ukončení; pokud se po trase jede v opačné topologické orientaci, pak je konečný uzel uzlem zahájení.

standard (extrakt)