Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz encryption

term
encryption
termín
šifrování
definition

function of transforming data by the discipline of cryptography so as to make the data undecipherable to anyone other than the legitimate sender and receiver

definice

funkce transformující data prostřednictvím kryptografie tak, aby byla nedešifrovatelná kýmkoliv jiným než oprávněným odesílatelem a příjemcem

standard (extrakt)