Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz end tag

term
end tag
termín
koncový tag
definition

<XML> element delimiter

NOTE 1 to entry: In: <foo>this is a bar</foo> the construct </foo> is the end-tag. End tags cannot include anything other than the element name and trailing space.

definice

ukončovací označení elementu [XML]

POZNÁMKA 1 k heslu <foo>toto je element</foo>; konstrukce </foo> je koncový tag. Koncové tagy nemohou obsahovat cokoli jiného než název elementu a koncový oddělovač.

standard (extrakt)