Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz equipment

term
equipment (Generic Equipment MODEL)
termín
zařízení (obecný MODEL zařízení)
definition

an item of equipment installed either fixed (PLACE EQUIPMENT) or on-board vehicles (VEHICLE EQUIPMENT)

NOTE A service (LOCAL SERVICE such as LEFT LUGGAGE, TICKETING SERVICE) is considered as immaterial equipment as well.

definice

položka zařízení nainstalovaná buď pevně (ZAŘÍZENÍ MÍSTA) nebo ve vozidle (ZAŘÍZENÍ VE VOZIDLE); služba (například MÍSTNÍ SLUŽBA jako ÚSCHOVNA ZAVAZADEL, PRODEJ JÍZDENEK) se považuje za nehmotné zařízení

standard (extrakt)