Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz event

term
event
termín
událost
definition

an instantaneous activity occurring spontaneously

definice

naplánovaná aktivita, která obvykle vyvolává změnu stavu

standard (extrakt)
term
event – Transmodel
termín
událost
definition

an EVENT may be raised in response to the disturbance and over the lifetime of the EVENT one of more CONTROLLER ACTIONS and messages may then be associated with it

NOTE In SIRI, the EVENT is generally avoided of more specific terms for entities. Any event affecting the public transport operation (production follow-up, management of information or the technical functioning), occurring on an OPERATING DAY and recorded in the system. An EVENT is generally causing a CONTROL ACTION.

definice

<Transmodel> jakákoliv událost ovlivňující veřejnou dopravu osob (posloupnost produkce, management informací nebo fungování po technické stránce), která nastane v provozní den a je zaznamenána do systému; reakce na narušení normálního stavu, které způsobí, že po dobu jeho trvání s ním může být spojena jedna nebo více řídicích akcí a zpráv

POZNÁMKA 1 k heslu Událost obecně vyvolá řídicí akci.

standard (extrakt)