Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz explicit area

term
explicit area
termín
explicitní plocha
definition

two-dimensional face on the surface of the earth, with a specified outline either being a simple geometric figure or an irregular outline/polygon

definice

dvourozměrná plocha na zemském povrchu se specifickým obrysem jednoduchého geometrického tvaru nebo nepravidelného tvaru/polygonu

standard (extrakt)