Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz face

term
face
termín
povrch
definition

two-dimensional element bounded by a closed sequence of Edges and by zero or more sets of non-intersecting closed sequences of Edges within the first sequence of Edges

NOTE The Face is the atomic two-dimensional element.

definice

dvourozměrný prvek ohraničený uzavřenou posloupností hran, které se vzájemně neprotínají

POZNÁMKA 1 k heslu Povrch je nedělitelný dvourozměrný prvek.