Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz facility

term
facility – SIRI
termín
technický prostředek
definition

equipment or service that provides a specific convenience or service to passengers

EXAMPLE Ticket machines, elevators, mechanical stairs, toilets, porterage, left luggage, etc.

NOTE A facility may be an equipment, a service, a personal device or a reserved area.

definice

<SIRI> zařízení nebo služba, které poskytují zvláštní pohodlí nebo služby pro cestující

POZNÁMKA 1 k heslu Technickým prostředkem může být zařízení, služba, osobní zařízení nebo vyhrazená oblast (například stroje na prodej jízdenek, výtahy, strojní schodiště, WC, transport, úschovna zavazadel).

standard (extrakt)
term
facility (Facility MODEL)
termín
vybavení (MODEL vybavení)
definition

a named amenity available to the public at a SITE or on a SERVICE; a facility has no further properties other than a name; an EQUIPMENT or LOCAL SERVICE is used to describe the further properties provided as part of particular facility

definice

pojmenované vybavení, které je veřejnosti k dispozici na STANOVIŠTI nebo ve SLUŽBĚ; nemá jiné charakteristiky než ty dané názvem; ZAŘÍZENÍ nebo MÍSTNÍ SLUŽBA se užívají k popisu dalších vlastností, které jsou součástí daného vybavení

standard (extrakt)