Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz features

term
feature
termín
geoprvek
definition

database representation of a real world object

definice

databázová reprezentace objektu reálného světa

standard (extrakt)