Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz file

term
file
termín
soubor
definition

data storage object, which may be located on any file system such as a hard-disk, a floppy-disk, a RAM-drive, etc.

definice

objekt ke skladování dat, který může být lokalizován na jakémkoli souborovém systému

standard (extrakt)