Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz framework

term
framework
termín
rámec; framework
definition

structure expressed in diagrams, text, and formal rules which relates the components of a conceptual entity to each other

definice

struktura vyjádřená diagramy, textem a formálními pravidly, která uvádí do vzájemných souvislostí součásti koncepční entity

standard (extrakt)