Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz government

term
government
termín
vláda
definition

government or any agency of the state of nation under whose jurisdiction a particular toll schema is being operated

definice

vláda nebo zastupitelství jakéhokoliv státu či národa, pod jehož jurisdikci spadá provozování předmětného mýtného schématu

standard (extrakt)