Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz guidance information

term
guidance information
termín
naváděcí informace
definition

a guidance information is a chain of "links" a vehicle has to follow from its actual position to the next beacon or directly to its destination zone, if nearer than neighbouring beacons; both the sequence of those links and their exact geometrical representation are described here, together with attributes, to be displayed to the driver

definice

řetězec spojovacích článků (spojnic), podle nichž se řídí směr jízdy vozidla z momentální pozice k dalšímu vysí-lači nebo přímo do cílové pozice, pokud se cílová pozice nachází blíže než okolní vysílače

POZNÁMKA 1 k heslu Sled spojnic a jejich přesná geometrická interpretace jsou popsány včetně atributů a tyto údaje jsou zobrazovány řidiči.

standard (extrakt)