Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz hran

termín
hrana
term
edge
definice

přímý sled nekřížících se liniových segmentů s uzly na každém konci

definition

directed sequence of non-intersecting Line Segments with Nodes at each end

standard (extrakt)