Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz identifikace

termín
identifikace
term
identification (ID)
definice

činnost vedoucí k zjištění identity

definition

action or act of establishing the identity

NOTE See also vehicle identification.