Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz identifikaci vozidla

termín
identifikace vozidla
term
vehicle identification
definice

činnost vedoucí ke stanovení identity vozidla

definition

action or act of establishing the identity of a vehicle

standard (extrakt)