Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz identify

term
identify
termín
identifikovat
definition

establishes the link between a data subject and its PI or a set of PI

definice

vytváří spojení mezi subjektem údajů a jeho osobními informacemi nebo množinou osobních informací

standard (extrakt)