Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz identity

term
identity
termín
totožnost
definition

set of attributes which makes it possible to identify, contact or locate the data subject

definice

množina atributů, která umožňuje identifikovat, kontaktovat nebo lokalizovat subjekt údajů

standard (extrakt)