Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz incident

term
incident (Transmodel term)
termín
incident
definition

an unforeseen EVENT influencing the operation of the network

In SIRI, progression of an Incident is represented by a Situation.

definice

<Transmodel> nepředvídaná událost ovlivňující provoz sítě

POZNÁMKA 1 k heslu V SIRI je průběh incidentu prezentován pod heslem situace.

standard (extrakt)