Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz infrastrukturu

termín
infrastruktura
term
infrastructure
definice

systém vybavení, zařízení a služeb ITS potřebných pro provoz organizace

POZNÁMKA 1 k heslu Jmenovitě v případě C-ITS se jedná o nejvíce stacionární části C-ITS zahrnující senzory, aktuátory, pevné stanice ITS.

definition

system of facilities, equipment and ITS services that is needed for the operation of an organization

NOTE 1 to entry: Specifically in the case of C-ITS the most stationary part of C-ITS incorporating sensors, actuators, static ITS Station(s).

standard (extrakt)
termín
infrastruktura
term
infrastructure
definice

<ITS> infrastruktura instalovaná podél pozemní komunikace, která zajišťuje komunikaci s jednotlivými vozidly; infrastruktura shromažďuje data z jednotlivých vozidel, poskytuje data jednotlivým vozidlům a provádí veškeré související zpracování informací

definition

the infrastructure handles communications with each vehicle; installed alongside the road, the infrastructure collects data from each vehicle, provides data to the vehicle and performs any related information processing

standard (extrakt)