Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz issuer

term
issuer
termín
vydavatel
definition

entity responsible for the payment system and responsible for issuing the payment means to the user

definice

subjekt zodpovědný za platební systém a za vydávání platebních prostředků uživatelům

standard (extrakt)
term
issuer
termín
vydavatel
definition

an undertaking selling the ticket and receiving payment, which is the carrier

NOTE 1 to entry: The issuer is the undertaking indicated on the ticket with its code and possibly its logo.

definice

<veřejná doprava> podnik prodávající jízdenky a přijímající platby, tzn. přepravce

term
issuer; payment application issuer
termín
vydavatel; výstavce platební aplikace
definition

payment institution having a contract with the cardholder and issuing the payment application on a contactless media

Note 1 to entry: The issuer issues payment applications such as credit or debit cards and guarantees payment for properly authorized transactions using the payment application.

definice

platební instituce, která je ve smluvním vztahu s držitelem karty a která vystavuje platební aplikace na bezkontaktních médiích

Poznámka 1 k heslu Vydavatel vydává platební aplikace, jako jsou třeba kreditní nebo debetní karty, a ručí za náležitě autorizované transakce, provedené pomocí svých platebních aplikací.