Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz junction

term
junction
termín
propojení
definition

data model entity that represents a navigable feature which is either a named GDF junction or named GDF intersection, and that relates a named navigable feature to a set of links and nodes and a place

definice

<GDF> entita datového modelu, která reprezentuje navigační geoprvek, kterým je buď pojmenované propojení, nebo pojmenované křížení a které přiřazuje pojmenovaný navigační geoprvek k množině linií, uzlů a míst

standard (extrakt)
term
junction
termín
silniční uzel
definition

elementary element in the road network, connecting two or more road elements

NOTE In GDF terms, it is a Level 1 feature that bounds a road element or ferry connection. Junctions that represent real crossings are at least trivalent (having three roads connected). A bivalent junction may only be defined in case an attribute change occurs along the road (e.g. road name change). A junction is also coded at the end of a dead-end road, to terminate it.

definice

základní prvek silniční sítě, který spojuje dva nebo více prvků pozemní komunikace

POZNÁMKA 1 k heslu Ve významu geografických datových souborů je to geoprvek úrovně 1, který ohraničuje prvek pozemní komunikace nebo trajektové spojení. Silniční uzly, které reprezentují skutečné silniční křižovatky, jsou nejméně třívalenční (spojující tři pozemní komunikace). Dvouvalenční křižovatkou může být označen pouze případ, kdy se na pozemní komunikaci vyskytuje změna atributu (například změna názvu pozemní komunikace). Dvouvalenční křižovatka je rovněž užívána k označení ukončení slepé pozemní komunikace.

standard (extrakt)