Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz jurisdiction

term
jurisdiction
termín
jurisdikce
definition

government, road or traffic authority which owns the regulatory applications

EXAMPLE Country, state, city council, road authority, government department (customs, treasury, transport), etc.

definice

<TARV> vládní, silniční nebo dopravní úřad, který vlastní regulativní aplikace

PŘÍKLAD Země, stát, městská rada, silniční úřad, ministerstvo (financí, dopravy) apod.

standard (extrakt)