Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz jurisdikce

termín
jurisdikce
term
jurisdiction
definice

<TARV> vládní, silniční nebo dopravní úřad, který vlastní regulativní aplikace

PŘÍKLAD Země, stát, městská rada, silniční úřad, ministerstvo (financí, dopravy) apod.

definition

government, road or traffic authority which owns the regulatory applications

EXAMPLE Country, state, city council, road authority, government department (customs, treasury, transport), etc.

standard (extrakt)