Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz kategorie

termín
kategorie
term
category
definice

seskupení tříd obecných požadavků na systém AVI/AEI

POZNÁMKA 1 k heslu Jeho účelem je podpora interoperability systémů AVI/AEI určených pro běžné použití.

definition

groupings of common class requirements to support interoperability between AVI/AEI systems of common purpose (e.g. a “ruggedized” category versus a “standard” category)

standard (extrakt)