Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz key

term
key
termín
klíč
definition

sequence of symbols that controls the operations of a cryptographic transformation (e.g. encipherment, decipherment, cryptographic check function computation, signature generation, or signature verification)

definice

sled řídicích symbolů kryptografické transformace, tj. šifrování, dešifrování, kryptografická kontrola, generování podpisu nebo ověřování podpisu

standard (extrakt)