Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz kontejner

termín
kontejner
term
container
definice

nádoba (schrána) na přepravu zboží, zejména taková, již lze snadno přeložit z jednoho druhu přepravy na jiný

definition

receptacle for the transport of goods, especially one readily transferable from one form of transport to another

standard (extrakt)