Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz kraj

termín
kraj
term
district
definice

oblast považovaná za geografickou jednotku, která je vymezena poskytováním specifických služeb veřejného a soukromého sektoru

definition

area regarded as a geographical unit, which is defined by the delivery of a specific public or private sector service

standard (extrakt)