Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz layer

term
layer
termín
vrstva
definition

certain subset of a Dataset based upon information contents

EXAMPLE Route guidance data may be considered as one layer.

definice

podmnožina datového souboru založená na informačním obsahu

PŘÍKLAD Navigační data mohou být považována za jednu vrstvu.