Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz link

term
link – Transmodel
termín
spoj
definition

an oriented spatial object of dimension 1 with view to the overall description of a network, describing a connection between two POINTs

definice

<Transmodel> orientovaný prostorový 1rozměrný objekt s ohledem na celkový popis sítě, popisující spojení mezi dvěma BODY

term
link
termín
spojnice
definition

directed topological connection between two nodes, composed of an ordered sequence of one or more segments and represented by an ordered sequence of zero or more shape points

definice

směrově a topologicky orientované spojení mezi dvěma uzly, složené z uspořádané posloupnosti jednoho nebo více úseků a reprezentované uspořádanou posloupností žádného nebo více topologických bodů pozemní komunikace

standard (extrakt)