Seznam zkratek

Výsledky pro hledaný výraz local

term
local
termín
lokální
definition

<XML> element, group, attribute, attribute group, or data types that are not global

definice

<XML> prvek, skupina, skupina atributů nebo typ dat, který není globální

standard (extrakt)